Blogsite voor Jan en Alleman!

Nieuws

Agile werken volgens de scrum-methode: altijd structuur

In een tijdperk met moordende concurrentie, kleine marges en een dreigende crisis is het bedrijven er alles aan gelegen om zo effectief en efficiënt mogelijk te werk te gaan. Alleen door het uiterste uit ieder team te halen op de juiste manier, kunnen optimale resultaten behaald worden. Veel bedrijven werken volgens de filosofie van agile werken. Vertaald naar het Nederlands kan dit ook wel gezien worden als behendig werken. Dit houdt in dat er snel geschakeld kan worden, aanpassingen gemaakt kunnen worden en men dus niet vastzit in routines die niet altijd tot het beste resultaat leiden. De belangrijkste methode waarop agile werken in de praktijk wordt gebracht is scrum. DeAlleman.nl gaat in vogelvlucht door de scrum werkmethode.

Scrum: adaptief productmanagement

Scrum is één van de methodes voor agile werken. Het werd in de jaren tachtig ontwikkeld binnen de IT, maar is inmiddels op vrijwel iedere sector naadloos toe te passen. Bij scrum wordt er gewerkt in kleine scrum teams, die werken met zogenaamde sprints. Een sprint duurt doorgaans enkele weken. Na afloop van iedere sprint wordt er een product of dienst opgeleverd. In veel gevallen kan het ook gaan om een tussendoel, zoals een tussen- of voorproduct. Dit is sterk afhankelijk van de sector en het werk dat het team verricht. Het team heeft iedere dag een zogenaamde stand-up, waarbij besproken wordt wat de voortgang is, waar losse leden tegenaan lopen en wat zij eventueel nodig hebben. 

Ieder team heeft drie rollen:

  • Scrum master: de dienende leider van een scrum team
  • Scrum product owner: de kwaliteitsbewaker van het product en verbinding met klant
  • Scrum teamlid: alle overige leden van het team, met vaak uiteenlopende functies

Scrum rollen

De scrum master en scrum product owner kunnen gezien worden als belangrijkste teamleden, hoewel een scrum team alleen goed functioneert wanneer ieder lid een wezenlijke, effectieve bijdrage kan leveren. De scrum master heeft doorgaans al enige ervaring met scrum en kan hierdoor goed de werkmethode in goede banen leiden. Daarnaast zorgt de scrum master ervoor dat de overige teamleden optimaal kunnen functioneren. De scrum master wordt daarom ook wel een dienende leider genoemd. De scrum product owner houdt zich meer bezig met het product of de dienst zelf en vormt de verbinding met de klant of afnemer. Soms wordt er zelfs gekozen voor een scrum product owner die in dienst is bij de klant. Ook de scrum product owner heeft doorgaans al enige ervaring met scrum en binnen het bedrijf zelf. Voor de rollen van scrum product owner en scrum master moet een scrum opleiding gevolgd worden. Voor de teamleden is dit ook het geval, maar zij volstaan met een scrum basis cursus die meestal één of twee dagen duurt.