Blogsite voor Jan en Alleman!

Nieuws

De nieuwe Ultimaker S5 3D printer kopen

De naam Ultimaker kan je niet ontgaan zijn wanneer je interesse hebt in 3D printers. Dat is mogelijk zelfs de reden zijn waarom je ook geïnteresseerd bent geraakt. De vraag is dan alleen welk model van deze fabrikant je moet kiezen. Dit is een vraag die simpel te beantwoorden is. Dat komt omdat deze fabrikant zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe modellen. Zoals de nieuwe Ultimaker S5 en S3. Daarnaast is er juist ook voor gekozen om bestaande modellen volledig te blijven ondersteunen. Zo kan iedereen die voor de printer gekozen heeft hier steeds weer opnieuw van profiteren.

De ontwikkelingen bijhouden


De voortgaande ontwikkeling van de 3D printer van Ultimaker brengt een belangrijk voordeel met zich mee. Het is een printer die een leven lang kan worden gebruikt. Dat komt natuurlijk ook doordat iedere nieuwe ontwikkeling steeds weer gemakkelijk is door te voeren op het bestaande model. De kosten om te investeren blijven na de initiële kosten daardoor heel laag. Het is steeds weer mogelijk om met een kleine investering helemaal up-to-date te zijn. Dit zijn punten die vooral voor ondernemers natuurlijk in grote mate meewegen. Al is er nog meer dat van belang is bij het maken van een keuze.

Software die te begrijpen is


Niet alleen de hardware van een Ultimaker S5 biedt voordelen. Ook de manier waarop je met de software werkt is aantrekkelijk. Dat komt bijvoorbeeld omdat ook de software voortdurend te updaten is. Daardoor kan je altijd gebruikmaken van de nieuwste technieken en vindingen die er zijn. Innovatie is een belangrijke factor als het gaat om 3D printen. In dat opzicht is het voor iedereen aantrekkelijk om met dit model te gaan werken. De software speelt hier een vergelijkbare rol als de hardware in. Ook dit is zakelijk gezien een groot voordeel voor alle gebruikers.

Kijken naar het ontwerp

De keuze voor de Ultimaker 3D printer hangt niet alleen af van de bruikbaarheid van de hard- en software. Ook de manier waarop je kan doen wat je wil doen is een belangrijke factor. De kans is immers groot dat je een specifiek idee hebt waar je de printer voor wilt gebruiken. Het is belangrijk om dit ontwerp als uitgangspunt te nemen. Al is het wel ook zo dat vaak allerlei nieuwe ideeën ontstaan wanneer er eenmaal met de printer gewerkt wordt. Dat is al regelmatig gebleken. Vaak worden die mogelijkheden ook gedeeld met andere gebruikers van de printer.