Blogsite voor Jan en Alleman!

Online

Gemakkelijk linkbuilden voor beginners

Eén van de pijlers van online marketing is het creëren van domeinwaarde. Hiervoor kunnen verschillende werkzaamheden worden verricht. Eén van deze werkzaamheden is linkbuilden. Met linkbuilding krijgt jouw domein waarde door linkjes te plaatsen op pagina’s van derden. Op welke manier kan jij jouw linkje daar krijgen?

Startpagina’s 

Nagenoeg sinds het bestaan van internet bestaan er startpagina’s. Waar deze van origine bedoeld waren om mensen door te sturen worden startpagina’s hedendaags veelal gebruikt voor linkbuilding. Op een startpagina staan veel linkjes die naar andere pagina’s worden doorgestuurd. Met een linkje op een startpagina wordt de waarde van de startpagina doorgegeven aan de pagina waar het linkje naartoe gaat. Ideaal om te gebruiken voor linkbuilding dus! 

Partnerpagina’s 

Sinds linkbuilding een opmars doormaakte maakte veel websites een partnerpagina. Een pagina op de website waar zij hun ‘partners’ etaleren. In de praktijk betekent dit vaak dat er op die partnerpagina’s links geplaatst kunnen worden voor linkbuilding. Hierdoor kan jij deze pagina’s benaderen of jouw link toevallig op hub partnerpagina gezet kan worden.  

Bedrijfsregisters

Een onderdeel van jouw website of bedrijf etaleren is bedrijfsregisters invullen. Deze zijn over het algemeen gratis en hiermee krijg jij wel een linkje op een pagina van een derde. Dit moet aangevuld worden met de categorie van jouw website of bedrijf en meestal de contactgegevens. Vul er hiervan vele in en je bent goed bezig met linkbuilding! 

Blogs

Een van de best werkende linkbuilding manieren is het schrijven van blogs. Hiermee kan jij jouw kennis delen met de buitenwereld. Hierdoor laat jij zien te beschikken over waardevolle informatie en kan jij in deze tekst een link plaatsen naar jouw website. De waardes van de blogwebsite wordt doorgegeven middels het linkje en bezoekers van de blog kunnen ook via het linkje jouw pagina bezoeken. Waarde plus verkeer! 

Gemakkelijk linkbuilden 

Gemakkelijk linkbuilden is misschien niet de juiste term, het is een proces waarbij je veel contact hebt met derde partijen. Dit contact heb jij om zodoende jouw linkje op een van hun websites te krijgen. Middels de bovenstaande opties is er misschien al iets gaan dagen wat jij kan doen om jouw website meer domeinwaarde te geven. Tevens is linkbuilen niet iets wat je een maandje doet om het vervolgens links te laten liggen. De domeinwaarde wordt deels bepaald door de activiteiten die er plaatsvinden. Eenmaal een bulk van 100 links werkt slechter dan het regelmatig aanbrengen van de links.