Blogsite voor Jan en Alleman!

Werk

Je bedrijfsafval slim scheiden? Het lukt met dit stappenplan

Als ondernemer heb je veel verantwoordelijkheden, waaronder de inzameling en de afvoer van je bedrijfsafval. Daarbij gelden niet alleen tal van eisen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar het kan ook veel tijd en moeite in beslag nemen om controle te houden over alle afvalstromen en deze op de juiste manier te scheiden. Dat hoeft echter niet zo te zijn, als je het maar slim aanpakt. Maar waar begin je en hoe betrek je je team hierbij? In dit blog lees je stap voor stap hoe jij je bedrijfsafval slim kunt scheiden. 

Stap 1: Breng de verschillende afvalsoorten in kaart

Voordat je kunt beginnen met het scheiden van je bedrijfsafval, is het zaak om in kaart te brengen welke afvalstromen er binnen je bedrijf plaatsvinden en welke soorten afval hierbij voorkomen. Ga dan ook de werkvloer op: bekijk bij iedere afdeling en locatie welke afvalsoorten er geproduceerd worden en hoe de afvalstromen ontstaan. 

Stap 2: Scheid het bedrijfsafval op de juiste manier

Nu je weet welke afvalstromen er binnen je bedrijf zijn en welke afvalsoorten hierbij geproduceerd worden, kun je overgaan naar de volgende stap: het scheiden van het afval. Hierbij is het belangrijk om te weten dat er in Nederland wet- en regelgeving is omtrent het scheiden van het afval. Je bent in ieder geval verplicht om de volgende afvalsoorten te scheiden: karton en papier, metaal, hout, GFT, textiel, kunststof, glas en gevaarlijke soorten afval (zoals chemisch afval). Zorg er per afvalsoort voor dat je containers, bakken of zakken aanbiedt om het afval op de werkplek weg te werpen. Dit maakt het gemakkelijk om het afval gescheiden aan te bieden bij de gemeente en voorkomt dat je het bedrijfsafval later nog moet (laten) sorteren. 

Stap 3: Overweeg uitbesteding 

Je doet er goed aan om het afval dat in de bakken, zakken en containers op de werkvloer wordt verzameld, op te slaan in een grote bedrijfsafval container. Door het afval per soort in een grote container te verzamelen, verklein je het aantal keren dat het afval aangeboden moet worden aan de gemeente. Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van het afval, inclusief het plaatsen, vervoeren en reinigen van je afvalcontainer. Heb jij of hebben je medewerkers hier geen tijd voor, of wil je dit proces gewoon versimpelen? Overweeg dan eens om de afvoer van jouw bedrijfsafval uit te besteden. De containers worden dan door een externe partij voor je geplaatst, gereinigd en vervangen en het afval wordt door deze partij aangeboden aan de gemeente.