Blogsite voor Jan en Alleman!

Nieuws

Waar kan een astroloog je bij helpen?

Een astroloog is volgens sommige een vorm van helderziendheid, maar de roots van astrologie gaan veel verder terug dan die van andere paranormale gaven. Duizenden jaren geleden gebruikte men de oriëntatie van hemellichamen al om antwoorden te vinden op vragen die hen bezig hielden. Sterrenbeelden zijn een voorbeeld van de invloed die astrologie heeft gehad in de geschiedenis. Deze sterrenbeelden en andere hemellichamen spelen een belangrijke rol in allerlei religies en spirituele stromingen over de hele wereld. Een astroloog zoekt aan de hand van de oriëntatie en positie van bepaalde hemellichamen naar antwoorden en informatie. In combinatie met het geboortemoment van een cliënt kan een astroloog belangrijke informatie achterhalen over deze persoon.

Waar kijken astrologen naar?

Bepaalde hemellichamen die vaak onvoorstelbaar ver van onze aarde verwijderd zijn worden gezien als belangrijke indicatoren voor bepaalde gebeurtenissen en eigenschappen. Aan de hand van de positie van deze hemellichamen ten opzichte van de aarde kan informatie worden gevonden. Iedereen die leeft is geboren in een bepaald sterrenbeeld. Iedereen kent zijn of haar sterrenbeeld wel, en het is een belangrijke bron van informatie voor de astroloog. Sommige sterrenbeelden reageren anders op de kosmische veranderingen die de hemellichamen teweeg brengen. Eigenschappen die worden toegeschreven aan bepaalde sterrenbeelden gaan een interactie aan met de invloed van de hemellichamen om zo gebeurtenissen teweeg te brengen. De horoscoop die je in een krant kunt lezen is een voorbeeld van astrologie, al is het wel heel erg simplistisch in vergelijking met andere astrologische lezingen.

Wanneer kan een astroloog jou helpen?

In grote lijnen kan een astroloog jou helpen om antwoorden te vinden over vragen die jou dwarszitten. Misschien vraag jij je af of je wel de juiste keuze hebt gemaakt, of je zit al langere tijd in een dip en wilt weten of het snel beter wordt. Ook kan een astroloog jou waarschuwen voor gebeurtenissen die mogelijk staan te gebeuren. De horoscoop is een voorbeeld hiervan, al zal een astroloog in een één-op-één gesprek hier veel dieper op in gaan. Aan de hand van de informatie die jij geeft kan de astroloog zijn of haar kennis toepassen om te achterhalen wat de kosmos voor jou in petto heeft. Sommige adviezen zijn voor op korte termijn, en andere adviezen zijn meer metaforisch en op lange termijn. Niet iedereen heeft dezelfde opvattingen over astrologie, dus er is geen garantie dat alle informatie op dezelfde manier uitgelegd wordt door verschillende astrologen. Uiteindelijk blijft het een vakgebied dat nog verder ontwikkeld kan worden.